żłobek,olsztyn-placówka edukacyjna art school prowadzimy rekrutację przez cały rok,zapewniamy atrakcje rodzicom i dzieciom,jesteśmy pełni nowych pomysłów zapewniamy opiekę na godziny  wyżywieniem - również w weekendy,organizujemy warsztaty dla rodziców.

żłobek Olsztyn

Olsztyn

Olsztyn

żłobek, jesteśmy placówką całoroczną, "nasi" rodzice nie mają problemu z zapewnieniem opieki swoim dzieciom podczas wakacji,
zapraszamy na wakacje dzieci z innych żłobków, czeka na nie specjalny program wakacyjny,przyjmujemy dzieci z alergią pokarmową - dietetyukłada dla nich indywidualną dietę,umożliwiamy zakup obiadów rodzicom,zapewniamy opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnymOlsztyn uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb,organizujemy przedświąteczne kiermasze proponując rarytasy z artschoolowej kuchni,na bieżąco informujemy rodziców o Olsztyn rozwoju dziecka,
organizujemy imprezy urodzinowe,proponujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wymiarze ustalonym indywidualnie z rodzicami i dostosowanym do potrzeb dziecka,zapewniamy opiekę na godziny z Olsztyn wyżywieniem - również w weekendy,organizujemy warsztaty dla rodziców,
zapewniamy bezpłatną adaptację dziecka do nowych warunków w atmosferze Olsztyn bezpieczeństwa i spokoju,Olsztyn organizujemy wsparcie rodziców przezspecjalistów,w miarę wolnych miejsc - prowadzimy rekrutację przez cały rok,zapewniamy atrakcje rodzicom i Olsztyn dzieciom,jesteśmy pełni nowych Olsztyn pomysłów.

żłobek

Kadrę Niepublicznego Żłobka Artystyczno - Językowego ART SCHOOL tworzy zespół wykształconych i kreatywnych osób odznaczających się odpowiednimi predyspozycjami oraz umiejętnościami, realizujących niekonwencjonalny program pracyOlsztyn wychowawczej, dbających o Olsztyn ciepłą i przyjazną atmosferę.

Apartamenty Warszawa, sprzedaż, wynajem

 • slider2025 1

Zapisy i opłaty

Zapisy do Niepublicznego Żłobka Art School

Rekrutacja dzieci do Niepublicznego Żłobka Art School trwa - w zależności od wolnych miejsc - przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszczało do Niepublicznego Żłobka Art School, Przedszkola Art School lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School.

Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu Umowy o Świadczenie Usług w Niepublicznym Żłobku Art School i wpłaceniu wpisowego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenie dziecka.

Aby zgłosić dziecko do żłobka, należy pobrać i wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka", a następnie dostarczyć ją do sekretariatu placówki. Można również otrzymać ją w sekretariacie żłobka.

Po przyjęciu dziecka udzielamy informacji o wpisaniu dziecka na listę regularną bądź rezerwową.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty, specjalnie przygotowanej dla dzieci w wieku od 1 do 2,5 roku.

Stawka żywieniowa dzienna - 17 zł - 5 posiłków - własna kuchnia, menu opracowane przez dietetyka.

Proponujemy zniżki dla rodzeństwa!

Miesięczna opłata za żłobek obejmuje:

1. Opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

2. Zajęcia opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,

3. Wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi,

4. Zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.Opiekę pedagogiczną oraz udział w zajęciach organizowanych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Zajęcia organizowane w ramach realizacji licznych programów autorskich.

6. Udział dziecka w zajęciach:

 • języka angielskiego,
 • instrumentalno - wokalno - tanecznych: "Artschoolowy świat muzyki i tańca",
 • diagnozy i terapii logopedycznej,
 • dogoterapii,
 • warsztatów plastycznych,
 • zajęcia rozwijających koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową,
 • zajęciach przyrodniczych - doświadczanie świata,
 • udział dzieci w koncertach i projektach realizowanych przez Art School na terenie miasta Olsztyna.

7. Wsparcie rodziców poprzez organizowanie warsztatów psychologicznych, punktów konsultacyjnych ze specjalistami.

8. Opiekę specjalistów: psychologa i pedagoga, terapeutów, logopedy, pielęgniarki.

9. W przypadku dzieci z dysfunkcjami - realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego - zajęcia z terapeutami z Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Dziecięcej.

Proponujemy zajęcia dodatkowo platne:

 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • zajęcia na basenie,
 • wycieczki i wyjścia poza placówkę,
 • zajęcia Capoeiry i baletu.

Do końca roku proponujemy Państwu specjalną ofertę!

SZUKASZ MIEJSCA, GDZIE TWOJE DZIECKO OTOCZONE BĘDZIE TROSKĄ UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ W ZAKRESIE SZTUKI I JĘZYKÓW - ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ART SCHOOL!!!

Przyjdź, przekonaj się, a zobaczysz, że warto u nas zostać!!!

Z zasobów naszej placówki mogą korzystać wszystkie dzieci, również te, które nie są wychowankami Art School.

Jesteśmy przygotowani, by zająć się DZIEĆMI
Poszerzyliśmy ofertę o nasze Centrum Rehabilitacji i Rekreacji – ART CENTRUM.

Jesteśmy przygotowani, by zająć się Ich Rodzicami
Poszerzyliśmy ofertę o nasze Studio Rekreacji - ART DANCE

Drogi Rodzicu!

Nie wierzysz?! Przyjdź, zobacz i przekonaj się!!!

Dni Adaptacyjne dostosowujemy do potrzeb dziecka!

Serdecznie zapraszamy!!!