żłobek,olsztyn-placówka edukacyjna art school prowadzimy rekrutację przez cały rok,zapewniamy atrakcje rodzicom i dzieciom,jesteśmy pełni nowych pomysłów zapewniamy opiekę na godziny  wyżywieniem - również w weekendy,organizujemy warsztaty dla rodziców.

żłobek Olsztyn

Olsztyn

Olsztyn

żłobek, jesteśmy placówką całoroczną, "nasi" rodzice nie mają problemu z zapewnieniem opieki swoim dzieciom podczas wakacji,
zapraszamy na wakacje dzieci z innych żłobków, czeka na nie specjalny program wakacyjny,przyjmujemy dzieci z alergią pokarmową - dietetyukłada dla nich indywidualną dietę,umożliwiamy zakup obiadów rodzicom,zapewniamy opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnymOlsztyn uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb,organizujemy przedświąteczne kiermasze proponując rarytasy z artschoolowej kuchni,na bieżąco informujemy rodziców o Olsztyn rozwoju dziecka,
organizujemy imprezy urodzinowe,proponujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wymiarze ustalonym indywidualnie z rodzicami i dostosowanym do potrzeb dziecka,zapewniamy opiekę na godziny z Olsztyn wyżywieniem - również w weekendy,organizujemy warsztaty dla rodziców,
zapewniamy bezpłatną adaptację dziecka do nowych warunków w atmosferze Olsztyn bezpieczeństwa i spokoju,Olsztyn organizujemy wsparcie rodziców przezspecjalistów,w miarę wolnych miejsc - prowadzimy rekrutację przez cały rok,zapewniamy atrakcje rodzicom i Olsztyn dzieciom,jesteśmy pełni nowych Olsztyn pomysłów.

żłobek

Kadrę Niepublicznego Żłobka Artystyczno - Językowego ART SCHOOL tworzy zespół wykształconych i kreatywnych osób odznaczających się odpowiednimi predyspozycjami oraz umiejętnościami, realizujących niekonwencjonalny program pracyOlsztyn wychowawczej, dbających o Olsztyn ciepłą i przyjazną atmosferę.

Apartamenty Warszawa, sprzedaż, wynajem

 • slider2025 1

Program

oz-programProgram pracy Niepublicznego Żłobka Art School ukierunkowany jest na dziecko,
jego potrzeby i wszechstronny rozwój, na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i opieki oraz racjonalnego żywienia - zgodnego z jego wymogami żywieniowymi.

Stwarzamy odpowiednie warunki wychowawcze i edukacyjne, aby każde dziecko mogło rozwijać swoje umiejętności. Uczymy najmłodsze dzieci samodzielności, odkrywania świata, nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami, sposobów komunikacji w grupie, rozwijamy mowę.

W naszym żłobku dziecko szybciej nauczy się nawiązywania przyjaźni, dzielenia zabawkami i radzenia w sytuacjach innych niż w domu rodzinnym. Zapewniamy mnóstwo bodźców stymulujących wszechstronny rozwój Państwa dziecka. Obserwacja i naśladowanierówieśników pozwoli dziecku na zdobywanie nowych zdolności, pewności siebie, samodzielności i niezależności.

Ramowy plan dnia obowiązujący w Niepublicznym Żłobku Art School w Olsztynie:

od 6.30
zapraszamy dzieci do żłobka. W tym czasie organizujemy:
 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
 • zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze,
 • indywidualne zajęcia edukacyjne.
8.10-8.30
Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.
8.30-9.00
Śniadanie.
9.00-10.00
Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe:
 • zajęcia instrumentalno-wokalno – muzyczne,
 • zabawy z elementami muzykoterapii,
 • zajęcia rozwojowe: nauka chodzenia, raczkowania, siedzenia,
 • zajęcia edukacyjne z języka angielskiego,
 • zajęcia plastyczne: „Fantazjowanie przez malowanie",
 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • nauka samodzielności: „Trening nocnikowy".
10.00-10.15
II Śniadanie
10.15-11.20
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
11.20-11.30
Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu
11.30-12.00
Obiad-Zupka
12.00-14.00
Leżakowanie czyli „Odpoczywanie przez czytanie i muzykowanie
14.00-14.30
Obiad- II danie
14.30-15.00
Rozwijanie mowy i myślenia
 • - zajęcia logopedyczne: „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka" – ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia rozwoju mowy,
 • - śpiewanie piosenek,
 • - nauka rymowanek i wyliczanek,
 • - zabawy paluszkowe.
15.00-15.15
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku.
15.15-15.30
Podwieczorek
16.00-16.30
Zabawy relaksacyjne:
 • słuchanie bajek,
 • zabawy przy muzyce.
16.30-17.30
Zabawy swobodne:
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • układanki,
 • rysowanki,
 • zabawy konstrukcyjne.

W ramach zajęć edukacyjnych oferujemy dzieciom zajęcia z języka angielskiego, zajęcia instrumentalno - wokalno - taneczne oraz zajęcia rozoju mowy - zajęcia logopedyczne.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!